ՀԲԸՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՆ ԱՋԱԿՑՈՒՄ ԵՆ CARD-Ի ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ

17 երիտասարդներ Հայաստանի 2 մարզերից (10-ը Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղից, 7-ը, Արարատի մարզի Ջրահովիտ գյուղից) մասնակցեցին CARD-ի կազմակերպած գյուղատնտեսական վերապատրաստման ծրագրին, որին իրենց աջակցությունը բերեցին նաև ՀԲԸՄ Երիտասարդ Արհեստավարժների Միացյալ Արա-բական Էմիրությունների խումբը: Երիտասարդները մասնակցեցին ոլորտի մասնագետ Հրունիկ Մանուկյանի գործնական պարապմունքներին, ով քաղցրահամ եգիպտացորեն աճեցնելու արդեն հինգ տարվա փորձ ունի: Նա երիտասարդներին ծանոթացրեց այս տեսակի աճեցման ու խնամքի մեթոդներին ու նրբություններին, պատմեց բնագավառի նորամուծու-թյունների մասին: Յուրաքանչյուր խումբ ստացավ քաղցրահամ եգիպ-տացորենի 10,000-ական սերմ, որոնք ձեռք էին բերվել CARD AgroService կազմակերպության կողմից ամերիկյան Abbott & Cobb ընկերությունից: Դրանք մշակվեցին և ցանվեցին գյուղերում ծրագրի մասնակից երիտասարդների կողմից: Օգոստասի 25-ին, մարզեր կատարած իր այցելու-թյունների շրջանակներում, ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան տիկին Մարի Յովանովիչն այցելեց նաև Ջրահովիտ: Տպավորված երիտասարդների աշխատանքից` դեսպանը պատրաստակամություն հայտնեց հետագա համագոր-ծակցության: