ՀԲԸՄ-Ն ՄԱՄՈՒԼԻ ԷՋԵՐՈՒՄ

1.  «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 67, 2015

2.  «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 65, 2015

3.  «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 64, 2015

4.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 63, 2015

5.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 59, 2015

6.   «ԵՐԵՎԱՆ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ՀՈՒՆՎԱՐ - ՓԵՏՐՎԱՐ, 2014

7.   «ԱՐՄԵՆԻԱՆ-ՄԻՐՈՐ ՍՊԵԿՏԱՏՈՐ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2014

8.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 56, 2014

9.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 50, 2014

10.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 45, 2013

11.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 43, 2013

12.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 42, 2013

13.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 39, 2013

14.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 36, 2012

15.   «ՆՅՈՒՄԵԳ» ԱՄՍԱԳԻՐ, ԹԻՎ 35, 2012