Հ.Բ.Ը.Մ.Ը ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը միշտ նախանձախնդիր եւ հոգածու վերաբերում ցուցաբերած է Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան նկատմամբ, որովհետեւ կը հաւատանք որ անիկա համաշխարհային առումով մեր հոգեւոր եւ ազգային ժառանգութեան ամենակարեւոր կառոյցներէն մին է՝Քրիստոնէութեան օրրանէն ներս Հայ առաքելական Եկեղեցւոյ տիրապետող ներկայութեամբ: Կը հաւատանք նաեւ որ կարեւոր է Երուսաղէմի Պատրիարքութեան եւ Մայր Աթոռին միջեւ ամուր կապեր պահպանել միշտ գիտակից թէ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ գերագոյն իշխանութիւնը Մայր աթոռ Ս. Էջմիածինն է: Ս. Յակոբայ Միաբանութեան անդամներըտնտեսողները եղած են Պատրիարքութեան գանձերուն հանդիսանալով անոնց իրաւ պահապանները տարբեր առիթներով: Պատրիարքութիւնը նաեւ պատմական կարեւոր դեր կատարած է մեր ինքնութեան պահպանումին մէջ: Կը հաւատանք որ ան պէտք է շարունակէ իր առաքելութիւնը քայլ պահելով ժամանակակից պահանջերու հետ,ապագայի տեսիլքով եւ կառոյցներու ու տնտեսումի անհրաժեշտ բարեկարգումներով՝ լաւագոյնս դրսեւորելու համար այն հզօր կարելիութիւնները որոնք քրիստոնէական աշխարհին մէջ առաջնորդ դեր կրնան ապահովել անոր: Իր պատմութեան ընթացքին Հ.Բ.Ը.Միութեան յաջորդական նախագահներ յատուկ հոգածութիւն ցուցաբերած են Պատրիարքութեան բարօրութեան ուղղութեամբ, ապահովելով մասնագիտական եւ արհեստավարժ ծառայութիւններ տնտեսումի եւկառոյցներու նորոգութիւններու կապակցութեամբ, բոլոր պարագաներուն ապահովելով բարերարներու նիւթական աջակցութիւնը: Պահպանելով նոյն աւանդութիւնը, Հ.Բ.Ը.Մ.ը ընդառաջած է նորընտիր Պատրիարք Հօր Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկեանի խնդրանքին, առաջարկելով շարք մը նախաձեռնութիւններ եւ գործնական քայլեր արխիւային պահեստանոցի անրաժեշտ նորոգուոթիւններու, տնտեսավարական գործընթացի արդիականացման ինչպէս նաեւ հաղորդակացութեանց վերաբերեալ՝ որոնք կը միտին բարձրացնել Միաբանութեան վարկը հանրութեան մօտ, նաեւ Պատրիարքութեան նկատմամբ համակրանք ստեղծել հանրային եւ տնտեսական կարեւոր դիրքերու վրայ գտնուող ազգայիններու մօտ: Միութիւնը նաեւ արհեստավարժ ընկերութիւններու աջակցութիւնը ապահոված է լուծելու համար կալուածային դատական խնդիրներ, նաեւ պաշտպանելու համար Պատրիարքութիւնը իր պատմական եւ ազգային իրաւունքներուն նկատմամբ վտանգաւոր ոտնձգութիւններու դէմ: Ցաւով կ'անդրադառնանք վերջերս Երուսաղէմի Պատրիարքութենէն, Պատրիարք Հօր անունով կատարուած ատելավառ ակնարկութիւններու, անհիմն ամբաստանութիւններու եւ վարկաբեկիչ արտայայտութիւններու, որոնք ուղղուած են մեր հոգեւոր բարձրագոյն հեղինակութեան եւ արժէքներուն: Հ.Բ.Ը.Միութիւնը կը դատապարտէ համացանցային հաղորդակցական միջոցներով անգիտակից զանգուածները շփոփի մատնող այսգործընթացը: Անհրաժեշտ է որ մեր եկեղեցական եւ համայնքային կառոյցները հաշուետու ըլլան իրենց գործունէութեան եւ ազգային գոյքերու տնտեսումին կապակցութեամբ: Ատենն է որ մեր ազգային կազմակերպութիւնները պատուով եւ միասնական կեցուածքով ներկայանան աշխարհին եւ դիմագրաւեն մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին սպառնացող մարտահրավէրները: Հ.Բ.Ը.Միութիւնը կոչ կ'ուղղէ Պատրիարք Հօր, անսալու Վեհափառ Հայրապետ Գարեգին Բ.ի եւ Արամ Ա. Կաթողիկոսի յորդորներուն եւ միանգամընդմիշտ այս անել կացութենէն դուրս առաջնորդելու պատրիարքութիւնը՝ ի շահ Ս. Յակոբայ Միաբանութեան եւ մեր Եկեղեցիին եւ ազգին: Պատրիարքութիւնը միշտ իր մնայուն տեղը պիտի ունենայ բոլոր հայութեան սրտին մէջ: