ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի, ՀԲԸՄ-ի և Հայաստա" />

ՀԲԸՄ-Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՆՊԱՍՏԵԼ Է ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

 

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի, ՀԲԸՄ-ի և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի միջև 2016 թվականի նոյեմբերին կնքված եռակողմ համաձայնագրով Պաշտպանի աշխատակազմի ավելի քան 40 աշխատակից մասնակցել է անգլերենի վերապատրաստման ինտենսիվ դասընթացների: Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում Պաշտպանի աշխատակազմի աշխատակիցների համար կրթական ծրագրի շրջանակներում հատկապես ուշադրության է արժանացել անգլերենով պաշտոնական գրագրություն վարելու և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացումը:
Ավելին՝ այստեղ: