Articles

ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան (Միութիւն) Կեդրոնական Վարչական ժողովը այսու կը ծանուցանէ բոլոր իրաւասու անդամներուն, թէ Միութեան 87-րդ Ընդհանուր Ժողովը պիտի գումարուի շաբաթ, 20 Հոկտեմբեր 2012-ի առաւօտեան ժամը 11:00-ին, Ս. Էջմիածնի մէջ, Հայաստան, Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Մատենադարանէն ներս:

87-րդ Ընդհանուր Ժողովի գումարման վերաբերեալ միակ ծանուցագիրն է այս: Հետեւաբար, Միութեան իրաւասու անդամներէն կը խնդրենք, որ վերոյիշեալ թուականին անձնապէս ներկ այ գտնուին ժողովին համար նշուած վայրը կամ իրենց փոխանորդագրերը՝ հիմնական կանոնագրի տրամադրութեան համաձայն գործադրուած եւ վաւերացուած, ուղարկեն կամ յանձնեն Կեդրոնական Վարչական Ժողովի ատենադպիրին, ամենաուշ մինչեւ 14 Սեպտեմբեր 2012, կեդրոնական գրասենեակի հետեւեալ հասցէով.

Armenian General Benevolent Union

Central Board of Directors

55 East 59th Street

New York, NY 10022-1112, U.S.A.

 

 

ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

1) Նկատառում եւ վաւերացում Միութեան 2010 եւ 2011 տարեշրջաններու ընդհանուր գործունէութեան տեղեկագրին:

2) Նկատառում եւ վաւերացում Միութեան 2010 եւ 2011 տարեշրջաններու հաշուական տեղեկագրին:

3) Ընտրութիւն Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամներու:

4) Ընտրութիւն Հաշուեքննիչ Յանձնախումբի մէկ անդամի:

5) Քննարկում վերոնշեալ օրակարգերուն առընչուող որեւէ հարցի, ինչպէս նաեւ ժողովի աշխատանքներուն ընթացքին արծարծուած կամ ըստ պատշաճի ժողովին ներկայացուած հարցերու, ներառեալ կանոնագրի բարեփոխումներ:

6) Քննարկում Ընդհանուր Ժողովի յանձնարարութիւններու եւ բանաձեւերու:

Ի Դիմաց

 

Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻՆ

 

Պերճ Փափազեան

Ատենադպիր

 

Պերճ Սեդրակեան

Նախագահ

 
Դուք այստեղ եք՝ Home

Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու համար: