Articles

Օգնութեան կոչ

Հ.Բ.Ը.Միութիւնը կոչ կ'ուղղէ ամբողջ սփիւռքահայութեան, զանգուածային ու անյապաղ օգնութեան ձեռք երկարելու ճգնաժամային պայմաններու տակ տուայտող Սուրիահայութեան՝ Հալէպի, Դամասկոսի, Հոմսի, Քամիշլիի, Լաթաքիոյ եւ հայաբնակ այլ քաղաքներու մէջ: Արդէն բոլորին ծանօթ է, որ երկրին մէջ շարունակուող տագնապալի կացութեան պատճառով, բազմաթիւ հայեր կորսնցուցած են իրենց բնակավայրերը եւ ապրուստի միջոցները: Կան նաեւ վիրաւորեալներ եւ սպանեալներ: Հարիւրաւորներ պարտադիր լքած են իրենց տուները եւ ապաստանած Հայաստան կամ շրջակայ երկիրներ: Հ.Բ.Ը.Մ.ը արդէն իսկ Սուրիոյ Շրջանակային Յանձնաժողովին եւ իր տեղական մասնաճիւղերուն միջոցաւ մարդասիրական անմիջական օգնութիւն կը հասցնէ համայնքին: Սակայն նկատի ունենալով տագնապին լայն ու ծաւալուն տարողութիւնը, այժմ կոչ կ'ուղղէ համայն սփիւռքահայութեան, իր աջակցութիւնը բերելու, որպէսզի կարելի ըլլայ դիմակալել աղիտալի տարողութիւն ստացող տագնապին հետեւանքները: Նկատի ունենալով դէպքերու գահավէժ ընթացքը եւ կացութեան արագ վատթարացումը, օգնութիւնը պէտք է ըլլայ շուտաբոյթ: Առ այդ, նուիրատուութիւնները կրնաք փոխանցել Հ.Բ.Ը.Միութեան ներքեւի համացանցային հասցէին կամ հեռաձայնային կապով: Տրուած է նաեւ նամակաբաշխական հասցէ: Կոչ ուղղելով աշխարհատարած սփիւռքահայութեան, Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ Պրն. Վազգէն Եագուպեան կը նշէ՝ «Ինչպէս որ իր 106-ամեայ պատմութեան ընթացքին Հ.Բ.Ը.Մ.ը միշտ հասած է իր ժողովուրդի կարիքներուն, այսօր եւս մենք կ'աշխատինք օգնութեան ձեռք երկարել Սուրիահայ երբեմնի բարգաւաճ գաղութին, որ այժմ պէտք ունի մեր բոլորին աջակցութեան: Բոլորը պէտք է օգնեն, քաջ գիտնալով որ իրենց նիւթական օժանդակութիւնը ամբողջութեամբ իբր մարդասիրական օգնութիւն պիտի հասնի սուրիահայ համայնքի բազմապիսի կարիքներուն:» Սուրիոյ ներքին շրջաններու միջեւ թէ արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցութեան միջոցներու գրեթէ չգոյութեան պատճառով, համայնքը իր տեղական ուժերուն պէտք է հենի հոգալու համար իր կարիքները: Հ.Բ.Ը.Մ.ը իր կեդրոններուն միջոցաւ սկսած է մատակարարել կենսական սննդամթերք, դեղօրայք, ապաստանարան, ջուր եւ ելեկտրականութիւն, հազարաւոր հայ ընտանիքներու, զօրաշարժի կոչելով միութենական երիտասարդութիւնը: Միութեան մասնաճիւղերը սերտօրէն կը գործակցին նաեւ Սուրիահայ Օգնութեան Համակարգումի Մարմին հետ, որ կը համախմբէ հայ բոլոր տեղական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները: Հ.Բ.Ը.Մ.-ը պիտի օժանդակէ նաեւ կրթաթոշակներու վերաբերեալ ծնողներու կարիքներուն, երբ վերաբացուին համայնքի հայկական վարժարանները: Սուրիահայ համայնքը կարիքը ունի մեր բոլորին անյապաղ եւ առատաձեռն օգնութեան: Կը յուսանք որ կ'ընդառաջէք Միութեան կոչին շուտաբոյթ ղրկելով ձեր սրտաբուխ նուիրատուութիւնները: Շնորհակալութիւն
 
Դուք այստեղ եք՝ Home

Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու համար: