Articles

"ԱՆԴՐԱՆԻԿ" ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄ` Ցտեսություն Լերմոնտովօ…

Ցտեսութիւն` Լերմոնտովօ…

Քաղաքամայր Երեւանէն շուրջ 130 քիլոմեթր դէպի հիւսիս, Գուգարաց աշխարհի ծոցին մէջ, ծովու մակերեւոյթէն 1700 մեթր բարձրութեան վրայ գտնուող Լերմոնտովոյի գեղատեսիլ եւ անտառածածկ բանակավայրին մէջ նախօրէին լարուած վրանները անակնկալ էին Յուլիս 21 եւ 22 օրերուն հոն ժամանած Հալէպի, Դամասկոսի, Քամիշլիի եւ Թեհրանի մասնաճիւղերու սկաուտներուն եւ արենուշներուն համար: Միութեան «Անդրանիկ» բանակումին իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերէին Թեհրանի, Դամասկոսի, Հալէպի, Քամիշլիի, Պաղտատի, Լիբանանի (Անդրանիկ Անթիլիաս, Անդրանիկ Սեւան եւ Անդրանիկ Զահլէ) մասնաճիւղերը, յաջորդաբար` 48, 20, 55, 18, 20, 25, 22 եւ 5 սկաուտներով եւ արենուշներով, ինչպէս նաեւ Հայաստանի նորակազմ խումբը` 15 սկաուտներով եւ արենուշներով: Օրեր, շաբաթներ եւ ամիսներ առաջ բանակումի ծրագրումը եւ բանակավայրի ստեղծման կազմակերպչական աշխատանքները գլխաւորած էր ՀԲԸ Միութեան Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ Վազգէն Եագուպեանը: Բանակումի ընդհանուր պատասխանատուութիւնը ստանձնած էր ՀԵԸ-ի Լիբանանի Վարիչ-տնօրէն Գէորգ Սանթուրեանը, որուն կ’աջակցէր Միութեան Հայաստանի մէջ երիտասարդական ծրագիրներու պատասխանատու Հերմինէ Տիւզեանը: Բանակավայրի ստեղծման, շինարարաութեան, ինչպէս նաեւ տեղական մարմիններու հետ աշխատանքները իրագործուած էին ՀԲԸ Միութեան Հայաստանի Ներկայացուցչութեան ողջ անձնակազմին մասնակցութեամբ` գլխաւորութեամբ Տնօրէն Աշոտ Ղազարեանի: Բանակավայրի կազմակերպչակն աշխատանքներուն մասնակցած էին նաեւ ՀԲԸ Միութեան Հայաստանի սկաուտական նորակազմ խումբի անդամները, որոնք սիրայօժար եւ նուիրումով լծուած էին նախապատրաստական աշխատանքներուն: Հայաստանի մէջ սկաուտական միացեալ բանակումներ կազմակերպելու ծրագիրը որոշուած էր ՀԲԸ Միութեան Նախագահ Պարոն Պերճ Սեդրակեանի 2007ի աշնան Հայաստան կատարած այցելութեան ընթացքին: Բանակավայրը, որ 2008ի Մայիսին տակաւին ամէն յարմարութենէ զուրկ, անհարթ եւ խորտուբորտ հողաշերտ մըն էր միայն, կարճ ժամանակուան ընթացքին հաճելիօրէն կերպարանափոխուած եւ գեղեցիկ բանակավայրի մը վերածուած էր: Հողը հաւասարցնելու, ջրամատակարարում, կոյուղի, լուսաւորութիւն, ինչպէս նաեւ անհրաժեշտ բոլոր ենթակառոյցները ստեղծելու աշխատանքները ՀԲԸ Միութեան Ներկայացուցչութեան ամենօրեայ հետապնդումներուն եւ հսկողութեան տակ էր: Սկաուտներու եւ արենուշներու լուացարանները, խոհանոցը, գրասենեակը եւ պահակային յատուկ տնակները փոխադրուած էին Հալէպէն: Սուրիական «Աթթար» ընկերութեան մասնագէտներ, շուրջ մէկ ամիս, օրնիբուն աշխատելով վերջնական տեսքի բերած էին զանոնք: Երկծածկ վրանները, որոնք նուիրատուութիւնն էին ՀԲԸ Միութեան Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ Վազգէն Եագուպեանի, Չինաստանէն հասած էին Լերմոնտովօ` գեղեցկօրէն զարդարելով բանակավայրը: Իսկ վրաններուն յատակը խոնաւութենէ զերծ պահելու համար իբրեւ միջոց ծառայեր էին բեռնափոխադրութեանց ընթացքին օգտագործուող տախտակները Բանակումի ծրագրի յաջողութեան համար ՀԵԸ-ի Լիբանանի Կեդրոնական Վարչութիւնը 70 հազար ԱՄՆ տոլար նուիրատուութիւն մը ըրած էր: Ամէն ինչ պատրաստ էր դիմաւորելու հայրենիք ժամանող սկաուտները եւ արենուշները: Արդ, Յուլիս 24ը պատմական օր մըն էր ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի սկաուտական շարժման տարեգրութեան մէջ: Բանակավայրի Ընդհանուր Պատասխանատու Գէորգ Սանթուրեանի խանդավառութիւնը սահման չունէր: Մթնոլորտը իրապէս աննախընթաց եւ ոգեւորիչ էր: 1940-ականներէն սկիզբ առած Միութեան սկաուտական շարժման անդրանիկ բանակումն էր որ տեղի կ’ունենար Մայր Հողի վրայ: Բանակավայրի կեդրոնը կը ծածանէին Հայաստանի Հանրապետութեան, ՀԲԸ Միութեան, ՀԵԸ-ի եւ մասնաճիւղերը ներկայացնող երկիրներու դրօշները: Արդարեւ, քա~նի, քա~նի սերունդներ երազեր էին վրաններ լարել, կայմ կապել, դրօշակ բարձրացնել, սկաուտական խանդավառ կանչեր արձակել եւ տողանցել պապենական հողերու վրայ: Հայ սկաուտական շարժման հիմնադիրներ Հինդլեաններու, Չերազներու, Քրիսեաններու, ինչպէս նաեւ մեզմէ առ յաւէտ հեռացած ՀԵԸ-ի սկաուտական շարժման հայրենասէր առաջնորդներ Աբգարեաններու, Տարըտէյմէզեաններու, Տեմիրճեաններու եւ Գրգեաշարեաններու հոգիները այդ օրը վստահաբար ցնծութեան մէջ էին: Բանակումի բացման արարողութեան, որ տեղի ունեցաւ Յուլիս 24ին, կը մասնակցէին Լոռիի Մարզպետ Արամ Քոչարեանը, Գուգարաց Թեմի Առաջնորդ Սեպուհ Եպս. Չուլճեանը, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Լուսարարապետ Արարատ Եպս. Գալթաքճեանը, Հայաստանի կառավարութեանն առընթեր Մարդասիրական ծրագիրներու յանձնաժողովի նախագահ Սիմոն Տէր Սիմոնեանը, Հայաստանի Ընկերային Ներդրումներու Հիմնադրամի Տնօրէն Աշոտ Կիրակոսեանը, ՀԲԸ Միութեան Հայաստանի Ներկայացուցչութեան Տնօրէն Աշոտ Ղազարեանը, ինչպէս նաեւ Լոռիի մարզի տեղական իշխանութեանց պատասխանատուներ եւ հայրենի մամուլի ներկայացուցիչներ: Բացման արարողութիւնը կը սկսէր սկաուտներու եւ արենուշներու տողանցքով եւ ապա դրօշակի արարողութեամբ, որմէ ետք բացման խօսք կ'ըսէր ՀԵԸ-ի Լիբանանի Վարիչ-տնօրէն Գէորգ Սանթուրեանը: Ան պատմական որակելէ ետք Միութեան սկաուտական շարժման առաջին բանակումի կայացումը հայրենի հողի վրայ, շնորհակալութիւն կը յայտնէր նախագահ Պերճ Սեդրակեանին, ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչական Ժողովին, հայրենի կառավարութեան, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին եւ բոլոր անոնց, որոնք նպաստած էին բանակումի յաջողութեան: Օրեր շարունակուող մառախլապատ եղանակը, երբեմն-երբեմն տեղացող անձրեւները եւ ամպամած երկինքը պիտի չխանգարէին բանակավայրի ջերմ մթնոլորտը: Հոն կազմակերպուող դաստիարակչական զրոյցները, սկաուտական խաղերը, արշաւները, պտոյտները եւ այցելութիւնները Հայաստանի տեսարժան վայրեր եւ պատմա-մշակութային կոթողներ, հայրենաճանաչութեան հոյակապ առիթներ էին: Լիբանանէն ժամանած արենուշ Նայիրի Պաթուզեանի համար բանակումը առիթ էր նաեւ շրջելու Հայաստանի պատմական վանքերը եւ եկեղեցիները, քանի որ ան համոզուած էր թէ` «Հայ եկեղեցին մեզի օգնած է գոյատեւել պատմութեան դժուար ընթացքին»: Թեհրանի մասնաճիւղի արենուշ Լեռնիկ Իսայեանի համար «Անդրանիկ» բանակումը հաճելի էր, որովհետեւ` «առիթ տուաւ որ տարբեր երկիրներէ եկած սկաուտներ եւ արենուշներ ծանօթանան եւ սերտ կապեր հաստատեն իրարու հետ»: Սկաուտներ եւ արենուշներ իրենց շնորհակալութիւնը կը յայտնէին ՀԲԸՄ-ին` հայրենական բանակումը կազմակերպելու համար: Հայաստանի սիրուած երգիչներ Շուշան Պետրոսեանի եւ Արսէն Գրիգորեանի մասնակցութեամբ տեղի ունեցած մտերմիկ երեկոները, որոնց ընթացքին հայրենի արուեստագէտները տոհմիկ երգերու կատարումներով ոգեւորած էին սկաուտներն ու արենուշները` անկրկնելի պահեր պարգեւած էին, որով շուրջպար բռնած անմոռանալի ժամեր պիտի անցընէին գիշերուան մինչեւ ուշ ժամերը: Բանակումը առիթ եղաւ նաեւ մասնաճիւղերու սկաուտներուն եւ արենուշներուն միջեւ ծանօթացումի եւ մտերմութեան. բանակավայր այցելեցին Հայաստանի Հայորդեաց տուներու սաները, Արժանթինի ՀԲԸ Միութեան Մարի Մանուկեան վարժարանի շրջանաւարտները, ՀԲԸՄ-ի «Յայտնաբերէ՛ Հայաստանը» ծրագրին մասնակցող տարբեր երկիրներէ ժամանած սփիւռքահայ երիտասարդները եւ երիտասարդուհիները, որոնք մերձեցումի եւ ուրախութեան լաւագոյն երեկոյ մը պիտի անցընէին բանակավայրին մէջ, Օգոստոս 20-ին: Երգերու եւ պարերու շարանը այդ օրը վերջ գտաւ հրաժեշտի սա երգով` Ո՞վ կրնայ առագաստանաւ Մը քշել առանց հովի, Ո՞վ կրնայ ընկեր մը ձգել Առանց արցունքի: Ես կրնամ առագաստանաւ Մը քշել առանց հովի, Չեմ կրնար ընկեր մը ձգել Առանց արցունքի Բանակումի երկու հանգրուաններու խարուկահանդէսները, որոնք յաջորդաբար տեղի ունեցան 3 եւ 20 Օգոստոս օրերուն, սկաուտական գիտելիքներու եւ գեղարուեստական ունակութիւններու ցուցադրութեան լաւագոյն առիթ էին: Առաջին խարուկահանդէսի կրակը վարելու պատիւը տրուեցաւ Հայաստանի Արտաքին Գործոց նախարարութեան Սփիւռքի հետ կապերու Պետական Կոմիտէի նախագահ Տիկ. Հրանոյշ Յակոբեանին եւ ՀԲԸ Միութեան Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ Վազգէն Եագուպեանին: Ներկայ էին մեծ թիւով հիւրեր Երեւանէն եւ սփիւռքի տարբեր գաղութներէն: Մասնաճիւղերու սկաուտներ եւ արենուշներ իրենց խաղերով, պարերով, երգերով, արտասանութիւններով, ինչպէս նաեւ բանակավայրի առօրեան ներկայացնող տեսանիւթով արժանացան ներկաներու ծափահարութիւններուն: Բանակումի երկրորդ հանգրուանի խարուկահանդէսի կրակը այս անգամ վարեց Գուգարաց Թեմի Առաջնորդ Սեպուհ Եպս. Չուլճեանը: Այս խարուկահանդէսը նոյնպէս անցաւ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ. սկաուտներ եւ արենուշներ գործադրեցին գեղարուեստական գեղեցիկ յայտագիր մը: ՀԲԸ Միութեան հայրենական առաջին բանակումը պատմութեան գիրկը անցաւ արդէն: Բանակումը նպաստեց նաեւ Հայաստանի մէջ տակաւին նոր քայլեր առնող սկաուտական շարժման մասին խօսակցութեանց տարածումին` մեծ հետաքրքրութիւն յառաջացնելով մանաւանդ ՀԲԸ Միութեան գործունէութեան շուրջ: Լոռիի մարզի, ինչպէս նաեւ Երեւանի փողոցներով շրջող մեր սկաուտներուն տարազները հաճելիօրէն զարմացուցած էին անցորդները: Հայաստանի Հանրային եւ այլ հեռատեսիլի կայաններ յատուկ յայտագիրներ պատրաստած էին բանակումի մասին: ՀԲԸ Միութեան սեփականութիւնը հանդիսացող բանակավայրը ամէն տարի ժամադրավայրը պիտի ըլլայ գալոց սերունդներուն, որոնց նուիրումի, վեհանձնութեան եւ ծառայասիրութեան սկաուտական ոգին ա՛լ աւելի պիտի բարձրանայ շնորհիւ հայրենի հողին ձգողականութեան: Յովիկ Էօրտեքեան

 
Դուք այստեղ եք՝ Home

Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու համար: